Poczesna, dnia  05 sierpnia 2022r.

Informacja Częstochowskiego Banku  Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej  dla Kredytobiorców  w zakresie korzystania z wakacji  kredytowych  na podstawie przepisów  ustawy    z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14) , która w zakresie  pomocy kredytobiorcom wchodzi w życie 29 lipca 2022r.

Wersja  na dzień  5.08.2022r.

1)            O zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego  mogą ubiegać się Kredytobiorcy  będący konsumentami, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny  przed dniem 1 lipca 2022r.   w celu zaspokojenia własnych  potrzeb mieszkaniowych.

2)            Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego  składa się na formularzu udostępnionym przez Bank na jego stronie internetowej w zakładce „Wakacje kredytowe”.

3)            Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego może dotyczyć tylko jednej umowy .

4)            Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego   podpisany  odręcznie przez  każdego z  Kredytobiorców   lub przez co najmniej  jednego  z Kredytobiorców  z wymienieniem wszystkich  Kredytobiorców ,  z klauzulą oświadczającą , że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją ) w imieniu i za zgodą pozostałych  Kredytobiorców   , gdy nie wszyscy  Kredytobiorcy   podpisują składany wniosek, składa się  w formie papierowej  w Placówce Banku  lub na adres Placówki Banku wskazany w treści  udostępnionego  wniosku  o zawieszenie spłaty  kredytu hipotecznego .

5)            Wniosek o zawieszenie  spłaty kredytu hipotecznego  może być złożony elektronicznie  z podpisami elektronicznymi wszystkich  Kredytobiorców lub z podpisem co najmniej jednego Kredytobiorcy ,  z   wymienieniem wszystkich Kredytobiorców , z klauzulą oświadczająca że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją)  w imieniu i za zgodą pozostałych  Kredytobiorców   , gdy nie wszyscy  Kredytobiorcy   podpisują składany wniosek,  na   adres info@jurabank.pl .

6)            Wniosek o zawieszenie spłaty  kredytu hipotecznego może być złożony poprzez kanał bankowości  elektronicznej  z podpisami elektronicznymi  wszystkich  Kredytobiorców   lub z podpisem co najmniej  jednego Kredytobiorcy ,  z   wymienieniem wszystkich Kredytobiorców , z klauzulą oświadczająca że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją )  w imieniu i za zgodą pozostałych  Kredytobiorców   , gdy nie wszyscy  Kredytobiorcy   podpisują składany wniosek.

7)            Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego  może być złożony dla jednego  lub więcej niż jednego okresu miesięcznego , zgodnie z formularzem wniosku udostępnionym przez Bank.

8)            Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego należy złożyć   najpóźniej w dniu wymagalności  raty określonym w Umowie kredytu lub harmonogramie spłaty kredytu  .

9)            Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego   nie może być stosowane do  wymagalnych  rat kredytu hipotecznego.

10)         Maksymalne okresy  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego są następujące :

11)         Okres zawieszenia  spłaty kredytu nie jest wliczany do okresu kredytowania. Okres kredytowania wydłuża się o ilość zawieszonych rat kredytu hipotecznego zgodnie z postanowieniem  art. ustawy    z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14) .  Zmiana terminu spłaty kredytu na skutek zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie wymaga zachowania pisemnej zmiany ( aneksowania)  zawartej umowy kredytu  .

Wyciąg z ustawy  z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14)  w zakresie   zawieszenia spłaty  kredytu hipotecznego   znajduje się na stronie internetowej JURA BANKU w zakładce Wakacje kredytowe.

Zapraszamy do korzystania z usług JURA BANKU