Bank Spółdzielczy w Żytnie

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!


Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej uprzejmie zawiadamia, że :

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Poczesnej, którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Poczesna , Gminy Kamienica Polska , Miasta i Gminy Olsztyn oraz poza tymi Gminami , którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK , odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r. o godzinie 16,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poczesnej ,ul. Modrzewiowa 3
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej we Mstowie, którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mstów oraz poza tą Gminą , którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków Banku Spółdzielczego we Mstowie , odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r. o godzinie 16,00 w Gminnym Ośrodku Kultury we Mstowie, ul. Plac Mickiewicza 17 ( wejście od ul. Częstochowskiej) .
 3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Żytnie , którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Żytno, Gminy Gidle , Gminy Kobiele Wielkie oraz poza tymi Gminami , którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków Banku Spółdzielczego w Żytnie , odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r. o godzinie 16,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy 77 gm. Żytno.

Proponowany porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich :

 1. Otwarcie Zebrania .
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządów i Rad Nadzorczych za 2021r.:
  • Banku Spółdzielczego w Żytnie – na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Żytnie,
  • Banku Spółdzielczego we Mstowie – na Zebraniu Grupy Członkowskiej we Mstowie
  • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK – na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Poczesnej.
 5. Przedstawienie przez Zarząd JURA BANKU projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
 6. Złożenie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli Grup Członkowskich na Zebranie Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej , na kadencję 2022-2026.
 9. Podjęcie uchwał i wniosków.
 10. Zakończenie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach.
Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK

Zobacz także

Komunikat dotyczący wakacji kredytowych

Informacja Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej dla Kredytobiorców w zakresie korzystania z wakacji kredytowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14) , która w zakresie pomocy kredytobiorcom wchodzi w życie 29 lipca 2022r.

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o przynależności członków do Grup

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!
Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej uprzejmie zawiadamia , że Rada Nadzorcza Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK uchwałą nr 2/2022 z dnia 16.03.2022r. dokonała ustalenia następujących Grup Członkowskich …

Czytaj więcej »

Bankowość Internetowa

Zarzadzanie kartami

Aplikacja BSGo

Praca BS Żytno 24 i 31 Grudnia 2021

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.